Vår galax, Vintergatan, var inte alltid en spiral. Se hur det ändrade form

By | August 15, 2023

Ett 100 år gammalt mysterium kring den “formskiftande” naturen hos vissa galaxer har lösts, vilket i processen avslöjar att vår galax, Vintergatan, inte alltid hade sitt välbekanta spiralutseende.

Astronomen Alister Graham har använt gamla och nya observationer för att visa hur galaxer utvecklas från en form till en annan – en process som kallas galaktisk artbildning. Forskning visar att kollisioner och efterföljande sammanslagningar mellan galaxer är en form av “naturligt urval” som driver den kosmiska evolutionsprocessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *