Vad du ska veta om ETIAS, Europas resetillståndsprogram

By | July 30, 2023

Resenärer till Europa från många länder, inklusive USA, kommer snart att behöva ansöka om ett resetillstånd som kallas ETIAS, eller European Travel Information and Authorization System, för att besöka destinationer som Frankrike, Italien och Spanien, samt 27 andra europeiska länder.I flera år har amerikanska medborgare kunnat resa till många europeiska länder för korta besök utan föregående resetillstånd, men det kommer att ändras när den nya policyn träder i kraft – troligen 2024. EU har i flera år försökt få någon form av resetillstånd i böckerna för resenärer från länder där visum inte krävs för att komma in i EU-länder, utan resultat.

Det nya systemet är bäst tänkt som en databas för att spåra vem som har tillstånd att resa in i europeiska länder snarare än ett visum. Tillståndet, när det väl har beviljats, gäller i tre år och tillåter korta resor — 90 dagar eller mindre vid varje given tidpunkt. Längre vistelser, till exempel för skola eller arbete, kräver redan visum.

Även om det kan verka som en stor förändring för amerikaner och medborgare i andra länder som för närvarande åtnjuter visumfritt inresa till europeiska länder, har USA sitt eget auktoriseringssystem, Electronic System for Travel Authorization, eller ESTA. Medborgare och berättigade invånare i vissa länder – främst i Europa, men även i Sydkorea, Brunei, Chile och Japan – behöver inget visum för kortare besök i USA, men behöver ESTA-tillstånd. Visuminnehavare behöver inte ESTA-tillstånd, eftersom att få ett visum kräver mycket mer information från resenärer och en intervju på konsulatet.

Varför träder ETIAS i kraft?

Enligt ett memorandum som släppts av EU-kommissionen kommer ETIAS att vara ett till stor del automatiserat IT-system skapat för att identifiera eventuella säkerhets- eller irreguljär migrationsrisker som uppstår av visumbefriade besökare som reser till Schengenområdet, samtidigt som det underlättar gränspassage för de allra flesta. av resenärer som inte utgör sådana risker.” Schengenområdet är en grupp av 27 europeiska länder – 23 av de 27 EU-länderna plus Island, Sverige, Norge och Liechtenstein – som tillåter resor mellan dem utan inre gränskontroller.

Systemet har varit på gång i flera år, enligt NPR – EU-kommissionen introducerade idén 2016. Den amerikanska versionen, ESTA, trädde i kraft 2008.

ESTA har mandat att förhindra terroristbrott genom sin koppling till Visa Waiver Program och Terrorist Travel Prevention Enhancement Act från 2015. Denna lagstiftning förbjöd medborgare i Nordkorea, Irak, Sudan och Iran som också har nationalitet i ett land som är berättigat till ESTA av programmet; alla som har rest till dessa länder, Libyen, Somalia eller Jemen efter den 1 mars 2011 är inte heller berättigade till ESTA även om de uppfyller behörighetskriterierna.

ETIAS är också skenbart ett verktyg för att hjälpa till att förebygga brott, irreguljär migration och hot mot folkhälsan, enligt FRONTEX, Europas gränssäkerhetsstyrka. Den irreguljära migrationen till Europa från länder som Egypten, Pakistan, Syrien och Tunisien har ökat under de senaste två åren, främst på grund av politisk instabilitet, ekonomisk och miljömässig kris och konflikt. De mest ökända fallen av irreguljär migration sker genom människohandelsoperationer och småbåtar, men andra metoder för irreguljär migration förekommer också, bland annat genom flyg- och landkorsningar.

ETIAS syftar till att minska eller förebygga allvarliga brott, som enligt EUROPOL inkluderar människohandel, narkotikahandel och vapensmuggling, samt terroristbrott. 2018 års Europaparlamentslagstiftning som inrättar ETIAS föreslår att man skapar en bevakningslista som “bör bestå av uppgifter som rör personer som misstänks ha begått eller deltagit i en terrorist eller annat allvarligt brott eller personer som det finns fakta om. eller rimliga skäl, baserat på en allmän bedömning av personen, att tro att personen kommer att begå terrorist eller annat allvarligt brott”. Baserat på de mått som fastställts i lagstiftningen, kan tillstånd nekas en person om de relevanta myndigheterna – EUROPOL och medlemsstaterna – tror att en sökande kan begå en terrorist eller annat allvarligt brott.

I ett officiellt EU-memo står det att ETIAS-ansökningar kommer att kontrolleras mot ”EU:s informationssystem för gränser och säkerhet”, även om det inte specificeras vilka system. I ett EU-pressmeddelande från 2016 identifieras “viseringsinformationssystemet (VIS), Europols data, Schengens informationssystem (SIS), Eurodac och det europeiska informationssystemet för kriminalregister (ECRIS)” som databanker. data som ska användas i ETIAS-verifieringen bearbeta.

Medan idén om ETIAS introducerades för flera år sedan, var det en utmaning att få alla ledamöter i Europaparlamentet att hitta ett system de kunde komma överens om, säger Dan Hamilton, icke-bosatt senior fellow för utrikespolitik vid Brookings Institution, till NPR.

“En annan del är helt enkelt arbetstakten för detta parlament och Europeiska kommissionen”, sa han. “De avslutar sitt mandat och driver många av dessa riktlinjer eftersom parlamentsvalet kommer att äga rum nästa juni.”

Vad betyder detta för resenärerna?

ETIAS-webbplatsen är ännu inte aktiv, så det är omöjligt att känna till kraven för tillstånd eller se formuläret som resenärerna måste fylla i. Men enligt ett officiellt memo om ETIAS-programmet är den enda dokumentation som krävs av resenärer ett giltigt pass som är giltigt i minst tre månader efter det avsedda resedatumet. Endast resenärer mellan 18 och 70 år behöver ansöka.

Som PM anger är ETIAS-tillståndet inte detsamma som ett visum:

Ett ETIAS-resetillstånd återinför inte viseringsliknande skyldigheter. Det finns ingen anledning att gå till ett konsulat för att göra en ansökan, inga biometriska uppgifter samlas in och betydligt mindre information samlas in än under ett visumansökningsförfarande. Medan ett Schengenvisumförfarande som en allmän regel kan ta upp till 15 dagar, och i vissa fall kan förlängas upp till 30 eller 60 dagar, tar ETIAS onlineformulär bara några minuter att fylla i.

Appen kommer att kosta 7 euro – cirka 7,70 USD vid den typiska växelkursen – och kommer att gälla för resenärer från dussintals olika länder, inklusive Singapore, Nya Zeeland, Brasilien, Israel, Australien, Japan och Storbritannien.

Även om det rekommenderas att ansöka minst en månad före resan, säger all EU-rådgivande information att ansöknings- och godkännandeprocessen bara tar några minuter, så det är fortfarande möjligt att få nödresor att fungera med det nya systemet. “Endast i mycket undantagsfall kan ETIAS-proceduren ta upp till 30 dagar”, enligt systemets officiella memo.

Tillståndet är giltigt i tre år – “betydligt längre än giltigheten för ett Schengenvisum”, som PM påpekar, och “kommer att gälla för ett obegränsat antal inresor”.

Även om den officiella promemorian uppskattar att 95 % av ansökningarna kommer att godkännas, kommer avvisade sökande att informeras om orsaken till deras avslag – och kommer att kunna överklaga eller ansöka på nytt. ETIAS-godkännande är dock inte en garanti för inträde i ett visst land; gränsvakterna har fortfarande sista ordet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *